LITTER,1[, CONVOCATIONIS AD CAPITULUM GENERALE

 
LITTER,1[, CONVOCATIONIS AD CAPITULUM GENERALE

page1image5008512

U

NOS
FR. BRTJNO CADORÉ,TOTruS ORDIMS PRÆDICATORUMHUMILIS MAGISTER ET SERVUS

LITTER,1[, CONVOCATIONIS AD CAPITULUM GENERALE

Prioribus provincialibus et conventualibus Omnibusque singulis Fratribus, Monialibus et Sororibusuna cum omnibus membris Familiæ S. Dominici

SALUTEM ET BENEDICTIONEM

Capitulum Generale Priorum Provincialium anno MI\D(VI in Conventu Sancti Dominici, Bononiæ (Italia) celebratum, statuit sub n. 381'. "We declare that the next General Chapter, which willbe an elective chapter, will be celebrated in the convent of Ho Chi Minh City (Saigon) Vietnam, in July- August 2019, the exact date to be fixed later."

Cum igitur ad nos pertineat Capitulum Generale convocare (cf LCO 413, $ tr), præsentibuslitteris ipsum convocare decemimus.

Itaque, auctoritate officii nostri, Capitulum Generale Electivum indicimus a die D( mensis Iuliia. D. MI\¿D(D(, in Seminario Sancti Josephi in civitate Long Khanh,43 Iti4qc Ðînh Chi, Xuân Hoà, Long Khánh, Ðông Nai, Vietnam (quod in regione sacræ prædicationis Conventus Sancti Martini de Porresde Biên Hòa invenitur).

1 Omnes fratres capitulares a die VII mensis Iulii in dicta sede adsint. De hora adventus Secretarium generalem capituli moneant et litteras testimoniales ferant.

Ad maiorem claritatem circa vocales proximi Capituli generalis electivi celebrandi, referimusLCO 407
"In capitulo generali electivo coadunantur et vocem habent:

page2image3007568

$ I. - In electione magistri Ordinis:I o ex-magistri Ordinis;

2" singuli priores provinciales,
3" ex quacumque provincia,l diffinitor capituli generalis;
4" priores vice-provinciales;
5o ex provinciis saltem centum religiosos professos habentibus, exclusis autem iis

in conventibus vicariatuum assignatis, iisque directe assignatis conventibus subimmediata iurisdictione magistri Ordinis,2 socius diffinitoris capituli generalis,

6o ex provinciis saltem quadringentos religiosos professos habentibus, exclusisautem iis in conventibus vicariatuum assignatis, iisque directe assignatis conventibus subimmediata iurisdictione magistri Ordinis,3 etiam socius prioris provincialis euntis adcapitulum generale;

7" ex provincia habente saltem viginti quinque usque ad centum fratres assignatosin conventibus vicariatuum assignatis vel conventibus ipsius provinciæ extra fines provinciæ, delegatus electus ex iis et ab iis, secundum statutum provinciæ; ex provinciavero habente a 101 ad 20O fratres in conventibus vicariatuum assignatos, alter eligaturdelegatus; et sic deinceps,a

8o ex fratribus directe assignatis conventibus sub immediata iurisdictione magistriOrdinis, duo delegati si cuncti fratres professi sint minus quam centum, tres vero si sintcentum vel plus, selecti ad normam n. 407-bis.5

$ II - In negotiis tractandis, post electionem magistri1" magister Ordinis nuper electus;
2" ex-magistri Ordinis;
3o omnes de quibus supra in $ I, 2o-8o."

2. Priores provinciales Secretarium generalem Capituli moneant, quattuor saltem menses anteinceptionem Capituli, de nominibus delegatorum electorum, ad normam LCO 4O7 ,7".

3. Die D( mensis Iulii, Capitulum incipiet cum celebratione missae de Spiritu Sancto. Suffragio latode modo procedendi (LCO 417 , ç tr, 1) fratres capitulares, ante initium laboris commissionum, statuant de calendario (speciali modo de tempore sessionibus informalibus tribuendo), et de horario.

Valde desiderabile est Capitulum exitum suum attingere possit die IV Augusti, in qua festumS.P.N. Dominici anticipata poterit.

I Iis exceptis de quibus in LCO 258 $ I, scilicet: Romanæ S. Catharinæ Senensis, Neerlandiæ, S. Alberti magni Getmantæ superioris et Austriæ, Fratris Bartolomæi de las Casas in Brasilia, Annuntiationis BMV in Helvetia, S. Vincentii Ferrer in Cenlro-America.

2 Scilicet: Hispaniæ, Tolosana, Franciæ, S. Domrrici in ltalia, Poloniæ, Hiberniæ, S. Iacobi in Mexico, S. LudoviciBertrandi de Colombia, S. Ioseph in SFAS, SS. Nominis Iesu in SFAS, S. Alberti Magni in SFAS, Reginæ Martyrum inViet-Nam, Philippinarum, S. Ioseph Opificis in Nigeria et Ghana, et Indiæ.

3 Nulla provincia has conditiones adimplet.
4 Scilicet, tres delegati ex provincia Dominæ Nostræ de Rosario; et unus delegatus ex provinciis Hispaniæ" Franciæ,

Poloniæ, Portugalliæ, S. Ioseph in SFAS, S. Dominici Canadensis, Assumptionis BMV Australiæ et Novæ Zelandíæ,

Reginæ Mart),rum in Viet-Nam, et Vice-Provinciæ S. Thomæ Aquinatis in Belgio.
5 In die convocationis, 89 fratres hoc modo assignati sunt; delegati eorum igitur sunt due.

page3image7192464

4. Sicut iam in præcedentibus Capitulis generalibus factum est, eo præsertim fine ut expensisparcatur, socios Priorum Provincialium et Diffinitorum, quatenus vocem non gaudeant, libenterdispensamus quominus ad Capitulum accedant.

5. Secretarius generalis Capituli, ad normam LCO 414, institutus est fr. Joseph Nco SIDINH, ex provincia Reginæ Martyrum in Vieûnam.

6. Fratres capitulares uti valent lingua latina, anglica (English), gallica (français) aut hispanica(español).

7. Quorum est petitiones vel quæstiones Capitulo proponere (cf. LCO 415, $$ II et TII), ante diemIX mensis Ianuarii a.D. MI\D(D( (LCO 415, $ fV, 1o) et quidem forma in LCO præscripta (LCO,415,$ fV, 2) eas ad Curiam generalitiam mittang ita ut quam primum singulis vocalibus Capituli communicentur et Magister Ordinis opporLunas commissiones pro diversa materia instituat (LCO, 415,$ V,I).

8. Omnibus fratribus, monialibus, sororibus nostris et laicis commendamus ut preces pro bono exitu Capituli ad Deum fundant, nostræ liturgiæ facultatibus fruentes,

- in missa conventuali: missæ pro variis necessitatibus ex Proprio Ordinis (Pro Capitulo velConcilio, Pro Conventu spiritali vel pastorali) vel ex Missali Romano (Pro evangelizatione populorum); missæ votivæ (De Spiritu Sancto, De Sancto Patre nostro Dominico); orationesfidelium;

  • -  in officio divino'. intentio specialis in precibus ad Laudes et Vesperas;

  • -  in orationís coadunationibus.

    Valete in Domino. Peramanter benedictionem S. P. Dominici vobis impertimus, atque nos et socios nostros una cum cæteris Curiæ Generalitiæ membris vestris precibus commendamus.

    Datum ROMÆ, ex Curia Generalitia, apud Sanctam Sabinam, die VII mensis novembris a. D MND(VItr in Festo Omnium Sanctorum Ordinis nostri.

    l. ß^un. €e¿(¿v'ef

6)*,^-¡A^t^q* tfr. Jean-Arieì Bluzr-SALn\AS, O.P.

a secretis

,rr,,

WJc¡nos$

L. B"ut'o CanonÉ, O.P'1,,{ "'Irð Magister Ordinis

Prot. n. 50/18/71I Bien Hoa 2019


Publication Date: 2018-11-11 05:12:16
Site: Dominican Order - News | Categories: News, | Views: 233